Kontaktai

Konsultacijos

Savo klientams teikiame konsultacijas mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais šiomis temomis:

  • Apskaitos politikos nustatymo;
  • Mokesčių apskaičiavimo ir sumokėjimo;
  • Buhalterijos darbo organizavimo;
  • Konsoliduotų ataskaitų sudarymo;
  • Ilgalaikio turto apskaitos;
  • Trumpalaikio turto apskaitos;
  • Verslo apskaitos standartų ir teisės aktų suderinimą apskaitoje;
  • Finansų planavimo ir valdymo;
  • Pinigų srautų tvarkymo ir planavimo;
  • Kitais klausimais susijusiais su finansine ir mokestine apskaita.